top of page
20230218_103947.jpg

Arbete med den progressiva terapeutiska spegelbilden

Under våren 2023 starta en grupp som arbetar med kreativ kommunikation.

Grupparbetet riktar sig till Dig som vill utveckla sina interpersonella färdigheter, reducera stress, stärka sin självkänsla och komma till insikt om sig själv. 

Bland annat kommer arbetet med den progressiv terapeutiska spegel-bilden enligt G.Benedetti/

M.Peciccia och resonansebilden enligt G.Schmeer ingår som metod.

Arbetete i gruppen  kommer  vara ett reflekterande och kreativt resursorienterat bildarbetearbete.


Den tecknande eller målande dialogen på transparent papper mellan  gruppdeltagarna är av central betydelse i metoden.  Det uppstår två bildserier, varannan teckning är ett svar från deltagare 1 till deltagare 2 och tvärtom. Genom det transparanta pappret är det i svaret möjligt, att kopiera, förändra eller utveckla bilddelarna utan att gripa in i den ursprungliga bilden. I betraktande kan de transparanta teckningarna läggas över varandra, på så sätt uppstår på ett lekfullt sätt nya bildsammanhang och bildberättelser, som låter bilddelarna överraska i nya funktioner och kan på så vis komplettera varandra.
Metoden kan användas bland annat i arbete med familjer och grupper i olika sociala eller terapeutiska sammanhang för att upptäcka inneboende potentialer och konflikter och verbalisera dem.
Under grupparbetet kommer metoden att testas i praktiken och diskuteras. Genom den gemensamma bildprocessen kan de terapeutiska verkningspotentialerna av överföring och motöverföring upplevas och kännas. Processen stöds genom skisser i formatet av Gisela Schmeers resonansbildmetod. Vid sidan om resonansen används dessa även som fokusering på det egna gestaltandet. 

Deltagare per grupp: max 8 personer

Tider: 

Pris: 3000:-kr. inklusive material

Anmälan kan göras till: Tina Tombrock via e-post:backakonst@gmail.com

bottom of page