top of page
20230218_103947.jpg

Konstterapi
är en aktiv psykoterapeutisk behandlingsmetod, där den skapande processen utgör en särskild form av kommunikation. I konstterapi arbetar vi utifrån ett psykoterapeutiskt - eller ett pedagogiskt/ kommunikativt förhållningssätt.
Konstterapi är komplex och berör många olika nivåer samtidigt, både verbala och ickeverbala.

Den viktigaste aspekten i mitt arbete som professionell konstterapeut är att ge dig möjlighet att hitta ett särskilt rum, där du genom att skapa med olika material på ett kravlöst sätt kan hitta dina resurser, vidga dina förmågor och stärka ditt självförtroende.

 

Sorg.jpg

I dialog med det du skapat och i den förtroendefulla och stödjande relationen oss emellan kan du utforska dina känslor, tankar och upplevelser.Under min varsamma handledning kan du på ett kreativt och skapande sätt leva ut dina impulser och affekter, verbalisera dina tankar, känslor och associationer. Du kan gestalta olika relationer och relationsmönster, betrakta dem, formulera önskemål eller reflektera över problem-lösningsstrategier, hitta och prova nya lösningsalternativ.Det är ett bra tillfälle att öka Din kreativitet, fantasi, självmedvetenhet och självkänsla genom att använda olika färger och material som uttrycksmedell

bottom of page