top of page
20230218_103947.jpg

Skapande skola projektet i Enköpings, Västerås, Köping och Kungsör kommunens grundskolorläsår

2011 - 2023

Efter några skapande skola projekt fick eleverna möjlighet att visa upp sina  alster på till exempel ett museum, ett bibliotek eller i skolan

Skapande skola projektet i Enköpings kommunens grundskolor
läsår 2011/12

Under höstterminen 2011 och nu vårterminen arbetade jag i sju grundskolor inom Enköpings kommun. 
I den första av skolorna fick eleverna dels prova på att arbeta med lera dvs. skapa små skulpturer eller bruksföremål och sedan målade åk 4 och 5 helkroppsfigurer av sig själva, åk 6 målade gemensamt i små grupper på en yta 1x1m.
I
den andra skolan var det skapande arbete ämnesintegrerat, temat var  medeltiden, eleverna fick blanda själva ägg tempera färger och målade som på medeltiden. Dessutom arbetade eleverna med täljsten och lera för att skapa enkla tidsenliga bruksföremål.

läsår 2012/13
Det här läsåret arbetade jag med elever i åk 1 – 6 i fem olika grundskolor i Enköping, inom ramen för skapande skola projektet. Vid två tillfällen har eleverna fått prova på att arbeta som keramiker och skapa egna masker, skulpturer, kakelplattor och små tummade former. Det gemensamma materialet för alla deltagande elever var lera. Varje skola valde individuellt ett tema. Till exempel resulterade teman som ”hälsa, mat och rörelse”, ”musik och rörelse”, ”mönster och rörelse”, ”bokstavsmönster” och ”kroppsspråk”  i en mångfald av olika skulpturer och kakelplattor. Teman ”Känslor” och ”Sago – fantasifigurer” resulterade i en färgsprakande samling mycket individuella masker.   Eleverna har fått gestalta sina skulpturer, masker eller kakelplattor helt fritt utifrån det gemensamma temat. Inledningsvis diskuterade vi t.ex. begrepp som hälsa eller rörelse och hur känslor kommer till uttryck i ansiktet och i kroppsspråket.

Barkaröskolan, Västerås

Tema: Lika - olika F-kl - åk 6

Rombergaskolan, Enköping

Tema: Lika - olika, F-klass - åk 3

Masker - F-klass - åk 6 , Håkanstorpskolan, Malmabergskolan, Skolstaskolan

bottom of page