top of page
20230218_103947.jpg

För Dig som vill utveckla sin personlighet
Vem är Jag - en inre resa

Självkännedom, utveckling, visioner, återhämtning, fokus!

Vem är jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg? Varför gör jag si och inte så? Det är många frågor som en själv kan ställa sig om ens egen personlighet och livet en lever. Svaren är ofta inte så enkla att hitta.

Med hjälp av konstterapin kan Du få möjlighet till:
- att visualisera olika tankar, känslor och erfarenheter
  kring din nuvarande livssituation
- att öka din medvetenheten om dina resurser och möjligheter.
- att lyfta fram dina livsvisioner och utvecklingsmöjligheter
- att arbetar med dina interpersonella färdigheter                                        
           
- reflekterande och kreativt resursorienterat arbeteI en varm och trygg atmosfär får du möjlighet att möta dig själv; den du är just nu och det du bär med dig genom olika kreativa uttryck.
I den intuitiva processen i ateljén, under Tinas trygga vägledning, får du utforska din historia och synliggöra dina behov just nu. Du målar utifrån Tinas instruktioner, och du behöver inga förkunskaper.
Med hjälp av dina bilder eller en form får du kartlägga din nuvarande livssituation och jobba motivation och sunda strategier för mer lugn och fokus i vardagen.

Vi startar båda dagar med fika kl 9.00  och arbetar sedan hela dagen med avbrott för lunch kl 12.30 och eftermiddagsfika. Ni kommer att arbeta individuellt eller i liten grupp. Under dagens sista timme  går vi igenom dagen, tittar på bilder och knyter ihop säcken.

På eftermiddagen under den andra workshopdagen finns tid för reflektion i grupp. Vi bryter upp ungefär klockan tre.
Vi träffas för en återkoppling ca en månad senare och pratar om hur processen har fortsatt efter helgen på Kvarnen.

Sorg.jpg

Att växa
Att ligga i mörker
låta årstiderna '
vandra över sig
Väntande
vilande
Förvissad
Redo och full av kraft
när tiden är inne
Sigrid Renklint     

Workshop helgen  
max 6 deltagare
kostar 2200:-
(Luncher och fika ingår i priset,

liksom material.)

Var: Vi arbetar på Backa kvarn.

Anmälan: Tina Tombrock, tina.tombrock@gmail.com

070 202 96 20    

bottom of page